Als u een matige tot ernstige belemmering heeft als gevolg van uw handicap of beperking, kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning met het

oefenen van vaardigheden of handelingen.

Hierbij kunt u denken aan het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van persoonlijke en/of huishoudelijke zorg, het op orde houden

van administratie en het aanbrengen van structuur in uw leefsituatie. Onze zorgverleners richten zich op he motiveren en stimuleren van uw zelfstandigheid.

Dat doen we in de huiselijke omgeving, bij voorkeur met de mensen die in deze vertrouwde kleine kring meedraaien.

Relaties en een sociaal netwerk zijn belangrijk voor een gelukkig leven.

Het is daarom voor ons belangrijk om bezig te zijn met sociale netwerken van onze cliënten.

Naast informele zorg en steun biedt een netwerk ook het plezier van samen dingen doen, de emotionele steun en leidt het tot meer

welbevinden, zelfredzaamheid en eigenwaarde.

We weten dat de sociale netwerken van mensen met beperkingen en ouderen vaak klein zijn. We zien dat vooral familie en professionele

begeleiders daar deel van uitmaken.

Contacten met andere vrienden, kennissen en buren zijn vaak beperkt. Juist deze contacten kunnen het leven leuker, interessanter en kleurrijker maken.