Verpleging is gericht op verpleegkundige en/of ziekenverzorgende taken, hierbij kan het gaan over verpleegtechnische handelingen, bijvoorbeeld

wondverzorging, hulp bij injecteren of het verzorgen van een sonde of een morfinepomp.

Maar het kan ook betekenen dat er een verpleegkundige coördineert in een complexe situatie waarbij vele personen betrokken zijn.

Daarnaast ondersteunen onze verpleegkundigen de overige medewerkers in de thuiszorg met kennis en begeleiding waardoor een hoge kwaliteit van zorg

wordt gewaarborgd.

Het doel van verpleging is het herstel of het voorkomen van verergering van een aandoening, beperking of handicap.